Nieuws van peuterspeelzaal ,t Dolfijntje.

Inmiddels hebben we een verteltafel gemaakt i.v.m. de herfst over het boek " Wat nu Olivier ".
Een verteltafel is een plaats waar de inhoud van een prentenboek of een verhaal  in beeld wordt gebracht en kan worden nagespeeld d.m.v. poppen/beren  en attributen die bij het prentenboek passen.
De peuters mogen aan  deze tafel spelen.
Zo mogen ze nu mamma-beer helpen de was ophangen ......dan vinden ze natuurlijk geweldig.
Daardoor maken de peuters zich nieuwe woorden en begrippen eigen.
De peuters gaan ook zelf bladeren, eekhoorns, bomen, egels enz. knutselen en die zetten we er bij.
Uw peuter mag ook kastanjes, eikels en bladeren meenemen naar de peuterspeelzaal.
De Bijbelverhalen die we de komende tijd hopen te vertellen zijn:
15 en 18 oktober:Jakobs droom te Bethel.
29 oktober en 1 november:Jozef in de put.
5 en 8 november:De geboorte van Mozes.
12 en 15 november:Ruth, het meisje uit Moab.
De psalm die we oefenen....God heb ik lief.(Ps. 116:1)
En natuurlijk zingen we weer liedjes over de herfst.

Ploem de pluimstaart snuffelt in het bos.
Tussen alle bladeren en op het mos.
Hij sjouwt met kastanjes,  eikeltjes en noten.
Verstopt ze dan in gaatjes tussen alle bomen.
Ploem de pluimstaart snuffelt in het bos.
Tussen alle bladeren en op het mos.
PLOEM.
Hartelijke groeten van Aron, Christian, Hilde, Joël, Jelle, Liselotte, Maria Geluk, Maria de Wildt, Noortje, Olivier, Suze, Tirza, juf Gery en juf Dineke.Nieuws van peuterspeelzaal ,t Dolfijntje.
De peuters genieten  enorm van het nieuwe thema.
De woordenschat van de peuters wordt spelenderwijs uitgebreid...groente, fruit, kassabon, gezond, ongezond, koeling, vriezer, cassière ,
betalen, houdbaarheid, weinig, veel enz.
Ook hebben we een flessenautomaat in onze supermarkt.
Ook mogen ze echt fruit en echte groente benoemen wat op een schaal ligt.
Spelenderwijs tellen doen de peuters graag:
Sam heeft 3 eieren nodig om pannenkoeken te bakken.
Pak jij ze eens uit de eierdoos!

Een nieuw liedje wat we geleerd hebben is:
Ding, dong doet de winkelbel.
Dat is een klant ,die help ik snel.
Kom maar naar de kassa, luister wat ik doe.
Pringg...laatje toe.

Bijbelverhalen die we de komende tijd vertellen:
24 en 27 september:Een hoge toren.
1 en 4 oktober:Abraham.
8 en 11 oktober:Hagar en Ismaël.
Afgelopen tijd heeft Maria Geluk haar verjaardag gevierd en Femke heeft afscheid genomen en gaat 
alweer naar groep 1.
We wensen Femke een fijne tijd toe in haar nieuwe klasje.
Kijkt u gerust even naar de foto,s op de website.
Hartelijke groeten van alle bijdehandjes en de jufs .

Nieuws van peuterspeelzaal , t Dolfijntje.

Wat was het fijn om de peuters weer te zien na een lange vakantie.
Mooi om te zien dat de peuters en de juf er weer zin in hebben.
We wensen juf Gery fijne morgens toe met de peuters die op maandag komen.
Het thema waar we over gaan werken, spelen, zingen en prentenboeken kijken gaat over "De supermarkt".
De Bijbelverhalen die we de de komende tijd gaan vertellen zijn: 27 en 30 augustus....De schepping.
                                                                                            3 en 6 september.....Adam en Eva ongehoorzaam.
                                                                                            10 en 13 september....De ark van Noach.
                                                                                             17 en 20 september.....Noach uit de ark.
We leren de peuters weer liedjes aan.
U krijgt binnenkort weer een nieuw liedjesblad.
Aangeleerd:
1.Psalm 100:1...Juich, aarde,  juicht alom den Heer".
2.God Die alles maakte.
 De lucht en zonlicht blij.
 De hemel zee en aarde.
 Zorgt ook voor mij.
3.Zie de zon , zie de maan, zie de sterren in hun baan.
  Sterren ontelbaar, overal vandaan.
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
 Heer" hoe heerlijk is Uw naam.
U mag uw peuter ook lege doosjes meegeven voor de supermarkt.
Ook mochten we 3 nieuwe peuters verwelkomen: Aron Janssen, Joël de Wilde en Tirza Mensink.
We wensen jullie een fijne tijd toe op de peuterspeelzaal.
Hartelijke groeten van juf Gery en juf Dineke.