Bestuur

Bestuur
Het bestuur van onze scholen bestaat uit gekozen leden van de vereniging. De bestuursleden zijn in de
regel ouders van schoolgaande kinderen. In totaal hebben 7 personen zitting in het bestuur. Daarvan zijn er  drie vanuit de Gomarusschool in Leiderdorp en vier  vanuit de Rehobothschool in  Alphen aan den Rijn.
Het bestuur werkt volgens de principes van besturen op hoofdlijnen. Dit betekent dat er een bestuurlijk
beleidskader is geformuleerd met daarin de kaders beschreven waarbinnen de directie handelingsruimte heeft. Middels managementrapportages wordt door de directie verantwoording afgelegd.
Eén bestuurslid heeft zitting in het bestuur van de stichting leerlingenvervoer. Het bestuur is aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). De VGS treedt op als belangenbehartiger van het reformatorisch onderwijs.
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
 
C.J.P. (Elias) van Belzen                                               voorzitter
J.M.J. (Marijn) Riemens                                                2e voorzitter
A.J. (Arjen) den Breejen                                               secretaris
T. (Toos) van den Born - Oudenaarden                          2e penningmeester
J. (Jentine) Schipaanboord-Van Hattem                          algemeen adjunct
vacature                                                                      2e secretaris
H.T. (Rick) Heemskerk                                                  penningmeester