Thema beschavingen
 
Op de plusgroep werken wij over het ontwikkelen van een beschaving. Bij dit 'beschavingenspel' zijn er 6 hoofdstukken:
 
  1. Inleiding
  2. Taal
  3. Regeringsvorm
  4. Handelsdag
  5. Kunst en cultuur
  6. Een grote overstroming
 
In de inleiding moesten we één van de vijf gebieden kiezen die allemaal een ander klimaat hadden. Ook moesten we een naam voor dat land bedenken en kaarten maken van steden en bijzondere plaatsen. Ook moesten wij een vlaggen maken die te zien zijn in de gang op de Rehobothschool.
 
Bij hoofdstuk 2 moesten we een taal maken waarmee we goed konden communiceren. Daarbij moesten we een overzicht van de symbolen maken en de geluiden die daarbij hoorden. Ook moesten we een geheime boodschap maken die de andere groepjes moesten ontcijferen.
 
Bij het hoofdstuk: 'regeringsvorm' moesten we eerst informatie zoeken over verschillende regeringsvormen. Om er een paar te noemen: Oligarchie, Theocratie en Monarchie. Ook moesten we de regeringsvormen van Egypte en Griekenland opzoeken. En als finale-opdracht moesten we zelf een regeringsvorm bedenken voor onze beschaving.
 
In hoofdstuk 'handelsdag' moesten we bij de voorbereiding 3 artikelen uitzoeken waar het land rijk aan was. Daarna moeten we met de andere groepjes handelen. Daarbij moesten wij de spullen uit onze beschaving aan de andere groepjes aansmeren.
 
We moesten bij het vijfde hoofdstuk kunst uit onze beschaving maken.
 
Het afsluitende hoofdstuk moesten we eerst als samenwerkings-opdracht met verschillende materialen naar de overkant van het speellokaal komen. Ook moesten wij met een beperkt aantal materialen een opslagplaats bouwen die: zo goed mogelijk waterdicht was, zo groot mogelijk was, en zo stevig mogelijk bij de meeste groepjes lukte dat laatste niet echt heel goed .
 
Op het eind moesten we de gouden eeuw van onze beschaving bereiken. Dat kregen we door tijdens de opdrachten punten te verzamelen.
 
Uiteindelijk kijken we allemaal met een goed gevoel terug op dit project. Hieronder volgen de ervaringen per groepje:
 

 
 
Beschaving diervruchtbaarrijk.

Onze beschaving maakte in het begin een vliegende start. We scoorde meteen 25 punten  en je kan 30 punten halen per onderdeel. We verzonnen namen en maakten steden in ons rijk. Daarna maakten we ook nog een vlag. We maakten daarna een eigen taal. Daarnaast moesten we een geheime boodschap maken voor een ander groepje. Dan moesten zij dat bericht ontcijferen. Er stond bij ons: ga naar de bergen en vind daar ijzer en brons.  Daarna moesten we aan het werk met regeringsvormen. We moesten een regeringsvorm kiezen. We kozen voor de oude Griekse democratie. Daarna gingen we handelen met de andere beschavingen. We verkochten: berenvellen, hertengewei en ook rijst. De berenvellen verkochten het best. We raakten ze ongeveer allemaal kwijt. Daarna gingen we aan de slag met de kunst van toen. Iedereen mocht een kunstwerk voor zichzelf maken. Voor de rest waren we goed aan het samenwerken. En hadden we een fijne taakverdeling. En we kwamen met zijn allen uit de problemen. Iedereen was dus lekker aan zijn werk bezig.
Geschreven door Lucas Aarsen en Myrthe Guijt
(Anne Wiegman, Renate Tfanakchi en Thijs v.d. Lee zaten ook in deze groep)
  
 
 
Ons land heet Leharel.
 
Onze beschaving kiezen was niet zo moeilijk.
We vonden al snel een mooi land.
 
De taal was ook een groot succes.
De andere groepjes konden het haast niet ontcijferen.
 
De regering was wat lastiger.
Maar de eindopdracht was wel leuk.
 
We hadden ook handelsdag.
We hebben veel winst gemaakt.
 
  •  
Onze kunst heeft wel iets weg van de Egyptenaren.
 
Geschreven door Hillianne Drost en Anne-Wil Overeem
(Justus Hendrikse en Ard van den Berg zaten ook in deze groep)
 
 

 
Onze beschaving heet Vuglia en ligt in het zuiden van het oostelijke continent,
Laurel oceaan grenst aan het oosten, retro zee aan het westen en savanne.
Oceaan aan het zuiden waar een schiereiland ontstond.
De noordgrens is een woestijn, de belangrijkste bron voor fris water is een rivier
die door de meren naar het zuiden stroomt.
Druiven, olijven, vijgen en katoen groeien overvloedig in dit gebied.
Er zijn ook verschillende bossen dichtbegroeid met esdoorn,  berkenhout, en eikenbomen
Er zijn ook veel natuurlijke bronnen zantstranden. Er is een bergketen langs de westkant
van de rivier. Er word veel marmer gevonden in de nabijheid van de bergen.
Daar zwerven ook geiten in het gedeelte ven de savanne oceaan dat aan ons gebied grenst
leven veel schelpdieren. De uitstekende natuurlijke havens liggen langs de retro zee.
 
Het leukste vond Niek de handelsdag dan ging je met de voorwerpen die in je land groeide mocht je dan inruilen.

Het kunstwerk dat Luuk & Pieter hebben gemaakt is een monument ter herinnering aan de eerste twee volken die Vuglia (ons land) ontdekten.
•          De witte kant staat voor de ontdekkers vanaf de zuidpool.
•          De groen-geel-bruine kant staat voor de mensen van het andere continent die op de prairie leefden.
•          De regenboog-kleurige brug in het midden staat voor de vrede die ze na de burgeroorlog hebben gesticht.
•          Op de twee zijkanten staat: 'vrede'
Geschreven door Niek v.d. Lee en Luuk v. Es
(Pieter Overeem en Nathan Veenema zaten ook in deze groep)

 

Voor de brochure van onze plusgroep kunt u hier klikken!