KLIK HIER VOOR ONZE FOLDER!
 
                                                      
Peuterspeelzaal
 
Locatie en doelgroep
Aan beide scholen die onder de schoolvereniging vallen, is een peuterspeelzaal verbonden. De adresgegevens van de peuterspeelzaal bij de Gomarusschool luiden:
 
Peuterspeelzaal 't Dolfijntje
Vronkenlaan 46
2352 EP Leiderdorp
tel. 071 - 589 19 10
 
Leidsters: 
mw. E.G. Koudstaal - Ten Voorde
mw. S. Rijsdam- ScheurwaterDe peuterspeelzaal is in principe bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar, om één of twee keer per week, op maandag- en/of donderdagmorgen te spelen met leeftijdgenootjes. Zo leren ze van elkaar en ontwikkelen spelenderwijs sociale vaardigheden. Op de peuterspeelzaal is een gekwalificeerde leidster aanwezig, die samen met een vrijwilliger maximaal 15 kinderen onder haar hoede heeft.
 

Programma
Een morgen op de peuterspeelzaal kan er als volgt uit zien:
8.30 - 8.40 uur:          Ontvangst kinderen
8.40 - 9.20 uur:          Vrij spelen
9.20 - 9.40 uur:          Zingen, Gebed, Bijbelverhaal
9.40 - 10.00 uur:        Tijd om iets te eten/drinken (van thuis                                                     meegenomen)
10.00 - 10.20 uur:      Uitleg werkje of activiteit
10.20 - 10.30 uur:      Opruimen
10.30 - 11.15 uur:      Buiten spelen/speellokaal
11.15 - 11.30 uur:      Taalstimuleringsprogramma "Ik ben Bas"
11.30 - 11.45 uur:      Zingen en gebed
11.45 uur :                Kinderen worden opgehaaldWillen u en uw kind een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom.
U kunt contact opnemen via telefoonnummer: 071-5891910 of u kunt een
e-mail sturen naar: directie@gomarusschool.nl .

TARIEVEN(per twee maanden)
 
   1 kind  2 kinderen
 1 ochtend per week  € 90,-  € 150,-
 2 ochtenden per week  € 140,-  € 230,-


 

 
KLIK HIER VOOR EEN KIJKJE IN SCHOOL!