Kwaliteit

Het team van de Gomarusschool wil graag kwaliteit leveren; we gunnen onze leerlingen goed onderwijs! Als directie en team evalueren we dan ook steeds onze kwaliteit en stellen ons onderwijs bij. Onderstaand treft u het jaarverslag van 2016 aan waarin u kunt lezen over onze doelen en de voortgang van het onderwijs. In de andere bijlagen kunt u lezen hoe de onderwijsinspectie, onze ouders en onze leerlingen denken over de kwaliteit op onze school.
Verslagen van nieuwe kwaliteitsmetingen zullen steeds worden toegevoegd. In het cursusjaar '17/'18 zal de kwaliteit o.a. gemeten worden middels een personeelstevredenheidsonderzoek en een audit door directies van scholen uit de regio.Leerlingtevredenheidspeiling

Oudertevredenheidspeiling

Rapport inspectiebezoek

Jaarverslag 2018

Evaluatie Veiligheid Gomarusschool

Eindopbrengsten Gomarusschool 2019