BSO

Buitenschoolse opvang

De Gomarusschool verzorgt zelf geen BSO, maar informeert u wel over instanties die dit kunnen verzorgen. Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang (bso). Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.00 uur tot 18.30/19:00 uur op schooldagen en/of (delen van) schoolvakanties. U bespreekt 'op maat' met een van de instanties voor welke dagen u kiest. Of en in welke mate u voor vergoeding van BSO in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen. In sommige gevallen wordt er door de werkgever een bijdrage geleverd of kan de gemeente bijdragen in de kosten. Kinderen van de Gomarusschool kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang van Floreokids en Korelon.
 
FLOREOKIDS
Buitenschoolse Opvang Leiderdorp (Floreokids)                                           
                                                                                                

Kindcentrum Hoftuyn (Floreokids)                   
 
 
Vestigingsadres:  
Leeuwerikstraat 8
2352ER Leiderdorp

VSO: Kindcentrum de Hoftuyn "De vroege vogels" vanaf 7:00 uur
NSO: Kindcentrum de Hoftuyn biedt reguliere naschoolse opvang tot 18:30 uur.
Verlengde naschoolse opvang tot 19:00 uur  is ook mogelijk op deze locatie
U kunt naschoolse opvang afnemen met of zonder opvang in de schoolvakanties of alleen maar voor de schoolvakanties (vakantieopvangpakket)
De kinderen worden in een ongedwongen sfeer opgevangen door gekwalificeerde pedagogische medewerkers. Nadat kinderen iets hebben gegeten en gedronken is het tijd voor leuke activiteiten. Kinderen mogen zelf kiezen wat zij willen doen. Buitenspelen vindt men bij Floreokids erg belangrijk. Tijdens de schoolvakanties is het extra leuk op de BSO. De pedagogische medewerkers trekken er regelmatig met de kinderen op uit!
Meer informatie?
Kijk op
www.floreokids.nl voor meer informatie over de verschillende locaties. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken. Dat kan door een afspraak te maken via 071-5817777 of via de mail info@floreokids.nl
                             

KORELON
Christelijk gastouderbureau Korelon is een organisatie voor landelijke 
christelijke kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar door gastouder
Zoekt u christelijke kinderopvang, of wilt u juist als christelijke gastouder een vertrouwd plekje bieden aan kinderen die opvang nodig hebben? Wij bieden professionele, betrouwbare én betaalbare christelijke gastouderopvang. Korelon Christelijk Gastouderbureau heeft een groot netwerk van christelijke gastouders waar uw kind graag naar toe gaat. Christelijke opvang in een gezin, is opvang in een heel natuurlijke setting, een vertrouwd adres voor de ouders.           

Heeft u nog geen gastouder? Dan kijkt onze opvangconsulente of wij een opvangaanvraag hebben die bij u(w) gezin past. Kunnen we u niet direct een passend gezin bieden, dan neemt onze wervingsconsulente contact met u op om samen met u te kijken welke acties u kunt ondernemen voor het vinden van een gastouder of van gastkinderen in de buurt. Christelijk Gastouderbureau Korelon stelt per kind een helder, duidelijk contract op. Samen met de opvangconsulente en de ouder(s) vult u een afsprakenformulier in, waarin o.a. uw opvangvergoeding staat vermeld, evenals opvangdagen en opvangtijden. Ook afwijkende afspraken worden op dit formulier ingevuld. Als we zeker weten dat alle onderwerpen zijn besproken en op papier zijn gezet, kan de opvang starten.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.korelon.nl
Postadres:
Noordeinde 188
3341 LW  Hendrik Ido Ambacht
Telefoon: (078) 6124165
Email: 
info@korelon.nl
Wij zijn van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur 's morgens tot 16.00 uur.