Inspectierapport

In oktober 2017 is de Gomarusschool bezocht door de onderwijsinspectie. De inspecteurs hebben die dag een prachtige foto kunnen maken van de kwaliteit van ons onderwijs. Met name over de 'kwaliteitscultuur en ambitie' was de inspectie lovend, ook het 'schoolklimaat' en het  'onderwijsproces' zijn positief beoordeeld. Werkpunten die de school heeft mee gekregen, betreffen bijvoorbeeld het schoolplan, de differentiatie in instructietijd en de invoering van kindgesprekken. In een tweede bezoek (juli 2018) zijn ook de resultaten met een voldoende beoordeeld. Zowel de Eindopbrengsten van april 2018, als de opbrengsten van de huidige bovenbouwgroepen zijn positief. Daarmee krijgt de Gomarusschool als totaalbeeoordeling van de inspectie een voldoende. Het basisarrangement is toegekend.

In onderstaande twee rapportages leest u de verslagen van de onderwijsinspectie en ook de bestuursreactie daarop.

kwaliteitsonderzoek okt. 2017 Gomarusschool
kwaliteitsonderzoek okt. 2018 Gomarusschool

Eindopbrengsten Gomarusschool 2019

Onderstaande foto's laten zien dat we groep 8 hartelijk hebben bedankt voor hun inzet en topprestatie!