Inspectierapport

In oktober 2017 is de Gomarusschool bezocht door de onderwijsinspectie. De inspecteurs hebben die dag een prachtige foto kunnen maken van de kwaliteit van ons onderwijs. Met name over de ‘kwaliteitscultuur en ambitie’ was de inspectie lovend, ook het ‘schoolklimaat’ en het  ‘onderwijsproces’ zijn positief beoordeeld. Werkpunten die de school heeft mee gekregen, betreffen bijvoorbeeld het schoolplan, de differentiatie in instructietijd en de invoering van kindgesprekken. Deze werkpunten had de school zelf ook al in beeld en hebben volop de aandacht.
Helaas, maar terecht, heeft de onderwijsinspectie ook vast gesteld dat de eindopbrengsten van onze school de laatste drie jaar onvoldoende waren. In het rapport wordt dit toegelicht. Het is de verwachting van de Gomarusschool en de onderwijsinspectie dat deze onvoldoende op korte termijn (april 2018) bijgesteld kan worden in ‘voldoende’.  De groep-8-ers bereiden we op een ontspannen, maar gedegen manier voor op de komende eindtoets. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de groep-8-kinderen over hun motivatie voor het voortgezet onderwijs en zijn we gestart met ‘teach-to-the-test-momenten’. In januari 2018 wordt er gestart met de invoering van ‘taal- en rekenfeiten’.
In het rapport van de inspectie kunt u één en ander uitgebreider nalezen.
Inmiddels is duidelijk dat zowel de scores op de tussentijdse toetsen van januari jl. (zie onderstaande brief) als op de Eindtoets prachtig zijn. Dat stemt blij en dankbaar. De gemiddelde Eindtoetsscore van de huidige groep 8 is 537 en daarmee scoren we voldoende en zelfs bovengemiddeld. Daarmee is het patroon van de afgelopen jaren doorbroken en voldoen we weer aan de overheidseisen. Uiteraard hebben wij dit ook aan de onderwijsinspectie weten. Op dinsdag 3 juli komt de inspectie een en ander echter pas officieel vast stellen tijdens een klein herstelonderzoek.


Brief Tussenstand Inspectierapport

Het rapport kunt u hier vinden >>

Onderstaande foto’s laten zien dat we groep 8 hartelijk hebben bedankt voor hun inzet en topprestatie!