Inspectierapport

In oktober 2017 is de Gomarusschool bezocht door de onderwijsinspectie. De inspecteurs hebben die dag een prachtige foto kunnen maken van de kwaliteit van ons onderwijs. Met name over de ‘kwaliteitscultuur en ambitie’ was de inspectie lovend, ook het ‘schoolklimaat’ en het  ‘onderwijsproces’ zijn positief beoordeeld. Werkpunten die de school heeft mee gekregen, betreffen bijvoorbeeld het schoolplan, de differentiatie in instructietijd en de invoering van kindgesprekken. Deze werkpunten had de school zelf ook al in beeld en hebben volop de aandacht.
Helaas, maar terecht, heeft de onderwijsinspectie ook vast gesteld dat de eindopbrengsten van onze school de laatste drie jaar onvoldoende waren. In het rapport wordt dit toegelicht. Het is de verwachting van de Gomarusschool en de onderwijsinspectie dat deze onvoldoende op korte termijn (april 2018) bijgesteld kan worden in ‘voldoende’.  De groep-8-ers bereiden we op een ontspannen, maar gedegen manier voor op de komende eindtoets. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de groep-8-kinderen over hun motivatie voor het voortgezet onderwijs en zijn we gestart met ‘teach-to-the-test-momenten’. In januari 2018 wordt er gestart met de invoering van ‘taal- en rekenfeiten’.
In het rapport van de inspectie kunt u één en ander uitgebreider nalezen.

Update mei 2018
Inmiddels is duidelijk dat zowel de scores op de tussentijdse toetsen van januari jl. (zie onderstaande brief) als op de Eindtoets prachtig zijn. Dat stemt blij en dankbaar. De gemiddelde Eindtoetsscore van de huidige groep 8 is 537 en daarmee scoren we voldoende en zelfs bovengemiddeld. Daarmee is het patroon van de afgelopen jaren doorbroken en voldoen we weer aan de overheidseisen. Uiteraard hebben wij dit ook aan de onderwijsinspectie weten. Op dinsdag 3 juli komt de inspectie een en ander echter pas officieel vast stellen tijdens een klein herstelonderzoek.

Update juli 2018
De vlag kan uit! De Gomarusschool heeft weer het basisarrangement gekregen van de onderwijsinspectie. Vandaag zijn er tijdens het herstelonderzoek drie domeinen beoordeeld: opbrengsten, zicht op ontwikkeling en veiligheid. Deze gebieden kunnen worden beoordeeld met een voldoende of een onvoldoende. De Gomarusschool kreeg drie voldoendes. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor!

Zoals bekend waren de Eindopbrengsten in april jl. prima, maar ook de resultaten van de huidige groep 7 zijn vandaag bekeken en geven vertrouwen richting de Eindtoets van 2019. Verder stelde de inspectie vast dat we als school voldoende werk maken van een ononderbroken ontwikkeling van alle leerlingen. We hebben zicht op hun ontwikkeling en kregen tips om dat in de toekomst nog aan te scherpen.

De sfeer in school, tijdens de lessen en daarbuiten, ervaarde inspectie als plezierig en veilig. Ook het beleid m.b.t. veiligheid is voldoende beoordeeld.

Als directie en team zijn blij dat we het schooljaar met dit positieve resultaat kunnen afronden. De Heere God gaf talenten en energie om dit te behalen. Hem zij de eer!

Zodra de rapportage van het onderzoek beschikbaar is, zullen we dat hieronder ter inzage geven.


Brief Tussenstand Inspectierapport

Het rapport kunt u hier vinden >>

Eindopbrengsten Gomarusschool >>

Onderstaande foto’s laten zien dat we groep 8 hartelijk hebben bedankt voor hun inzet en topprestatie!